Humánszolgáltatási Iroda

irodavezető
1. emelet 119.
Telefonszám: 
+36 34 588 662

Igazgatási és szociális feladatok

Az ellátások megállapítása az ügyfél kérelmére, a szociális igazgatás és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv., valamint Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2009. (III.30.) számú rendelete alapján történik. Szociális ellátások igénylésénél szükséges a kérelmező vagyoni helyzetének vizsgálata.

         Ügyintézés

Intézményfelügyelet

Az iroda szervezeti egysége látja el az önkormányzat és a kistérség intézményeinek szakmai felügyeletét, ellenőrzését és koordinálását. Az intézményfelügyeleti csoportnál három referens dolgozik. A referensek munkakör szerint a szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, közoktatási, ifjúsági feladatok ellátásáért felelnek. Az iroda felügyeli az önkormányzati intézményeket, bölcsődéket, óvodákat, általános iskolákat, könyvtárat, a közoktatási gyermekjóléti feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezeteket, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátást végző orvosokat és a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézményt.
Szintén az iroda felügyeletével működnek a városi szociális alapszolgáltatások, valamint Szociális Alapellátó Intézmény. A feladatok jelentős része kistérségi feladatellátást és koordinációt igényel. Az iroda munkatársa tartja a kapcsolatot a városi diákönkormányzattal, az ifjúsági szervezetekkel. Szintén felügyelete alá tartozik – mint kulturális és közművelődési feladatokat ellátó önkormányzati cég – a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt valamint az általa ellátott közfeladatok.

Az iroda készíti elő a képviselő-testület humánszolgáltatási feladatokat érintő előterjesztéseit és végrehajtja a testületi és a bizottsági döntéseket. Az iroda munkatársa látja el az önkormányzat által alapított Tatai Mecénás Közalapítvány, valamint a Tatai Szociális Háló Közalapítvány titkári feladatait.

         Ügyintézés

Esélyegyenlőségi Program

 

Az irodán dolgozók:

Bálint Anita irodavezető +36 34 588 662
dr. Fülöp-Korencsi Melinda irodavezető-helyettes +36 34 588 690
Vargáné Boda Anikó ügyintéző +36 34 588 694

Bondor Violetta ügyintéző +36 34 588 689
Herczog Alexandra szociális ügyintéző +36 34 588 688
Kocsis Ildikó anyakönyv-vezető +36 34 588 642
Óvári-Fodor Bernadett ügyintéző +36 34 588 642
Vadász Áron ügyintéző +36 34 588 676
Zsikai Krisztina ügyintéző +36 34 588 638
dr. Hermann Zoltán ügyintéző +36 34 588 686
Izsáki Zsuzsanna humánszolgáltatási ügyintéző +36 34 588 664
Ősz Tibor ügyintéző +36 34 588 663