A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Hálaadó istentiszteletet tartottak a reformátusok

A tatai református templom felszentelésének 225. évfordulóján hálaadó istentiszteletet tartott a gyülekezet. A jeles évfordulót immár tizenöt esztendeje ünneplik, melyre önkormányzati vezetőket, városi intézményvezetőket is meghívnak.

 

Dr. Márkus Mihály püspök-lelkipásztor felidézte a történetet, melyet a régi tataiak szájról szájra adtak: a templom faanyaga a távoli Kárpátokból származik. A gerendákat a Vág folyón keresztül úsztatták Komáromig, majd onnan a tatai gazdák lovas kocsival hozták azt városunkba körülbelül nyolcvan fuvarral. Mindez II. József türelmi rendelete után következhetett be. Az elmúlt 225 esztendőben sok minden történt a templommal, a templomban: például az orgona 1839-ben került az épületbe, a közelmúlt legkiemelkedőbbnek mondható eseménye pedig a toronysisak teljes körű felújítása volt.

 

Az istentiszteleten Márkus Gábor, verőcei lelkipásztor hirdetett igét, s felhívta a gyülekezet figyelmét arra, milyen fontos, hogy az Isten iránti hűség nemzedékről nemzedékre tovább szálljon. Az évfordulók megünneplését is hangsúlyozta, melynek közösségformáló, megtartó ereje van.

- Felemelkedő gyülekezet, haza, ország csak közös összefogással valósulhat meg – mondta.

Mivel a hálaadó nap a nyári szünidő kezdete is egyben, a hittanos óvodások is bemutatkoztak, Nagy Krisztina és Szelőczei Eszter vezetésével, s az énekkar is szolgálatot tett Kálmán Zsuzsanna irányításával. Dr. Márkus Mihály tájékoztatást adott arról, hogy a Kálvária Utcai Óvoda a Tatai Református Egyház fenntartásában működik tovább, s a tanévnyitót augusztus 28-án tartják majd. A közoktatási megállapodást az istentisztelet keretében írták alá. Az önkormányzat részéről Michl József polgármester és dr. Kórósi Emőke jegyző, az egyház részéről dr. Márkus Mihály püspök, Márkus Dániel lelkipásztor, Kiss József Gyula és Katona Elek gondnokok.

A rendezvényt szeretetvendégség zárta a gyülekezeti otthonban.