Kedvező hírek a képviselőknek, még inkább a városlakóknak

A november 24-iki önkormányzati ülésen a testület elfogadta az önkormányzat 2010. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló előterjesztést. Michl József polgármester külön köszönetet mondott a tatai polgároknak a példaértékű adózási hajlandóságukért, amely általában jellemzi a város lakóit. Csupán 100-110 millió forint hiányzik az előirányzott tervhez képest, amely összeg vélhetően év végéig megérkezik a város kasszájába. A nehéz gazdasági helyzet ellenére a tataiak eleget tettek kötelezettségüknek.

 

A Vértes Volán vezérigazgatója, Németh Tamás beszámolója szerint országosan is egyedülálló a helyi járatú közlekedésben részt vevő nyolc autóbusz műszaki állapota. A járművek között csupán két régi Ikarus található, ezeket is hamarosan kiváltják. Az önkormányzat 2001-től fogva támogatja a Vértes Volán Zrt. működését, amelynek köszönhetően idén sem veszteséges a tatai helyi buszközlekedés.

 

Michl József polgármester a kedvezményezetti utazási kör bővítését javasolta, a kismamáknak és kisgyermekes anyáknak is engedményt kíván nyújtani. A Tatán tanuló diákok ingyen utaznak, nekik az önkormányzat fizeti a bérletüket. A testület 2011-2016. között évi 4,5 millió forint fejlesztési támogatást szavazott meg a társaságnak, hogy a buszokat újakra cserélje. A szerződésben benne foglaltatik, hogy a Volán Tatán kívülre nem állíthatja be ezeket a buszokat, hiszen ezért sikerült a helyi közösségi közlekedés ilyen minőségét elérni. A buszjegyek ára jelenleg 180 és 200 forint (utóbbi a buszon váltott jegy ára), Kaszál József képviselő szerint nagy a kettő közti különbség. Az áremelés mértékét öt százalékban szavazta meg a testület. "A tatai önkormányzati testületben megvalósul a nemzeti együttműködés" - zárta a vitát a polgármester.

 

A volt THAC-pálya helyén épít üzletközpontot a Magnum Hungária Kft., amelynek a város építészeti szabályzata szab szigorú feltételeket. Az építtető és az önkormányzat megegyezése alapján fogadta el a testület a szabályzat módosítását. Ennek értelmében a parkoló autók 20 százalékát (ez több, mint 350 fetételezett gépjármű) köteles a tulajdonos zárt térben - föld alatti garázsokban - elhelyezni. Kéményépítési tilalom lép érvénybe, valamint a reklámtáblák és a lámpatestek 10,5 méternél nem lehetnek magasabbak. A leendő bevásárlóközpont több oldali könnyű megközelíthetőségét is lehetővé teszi az szabályzat-módosítás - áll Horváthy Lóránt alpolgármester, illetve Kiss Zsolt városi főépítész előterjesztésében.

 

A Kossuth tér rehabilitációjára a város pályázatot nyújtott be uniós támogatásra a Közép-dunántúli Operatív Program keretében, amelynek első fordulóján a beadvány sikeresen túljutott. E pályázatban az önkormányzat vállalta, hogy saját erőből homlokzat-felújítási alapot hoz létre, tekintettel a műemlék és védett épületek magasabb renoválási költségeire. A testület elfogadta a javaslatot, hogy szakértők dolgozzák ki  a pályázati rendszert, s az alap létrehozásának anyagi formáját. A jövő évre tervezett alapból pályázhatnak a lakástulajdonosok vissza- és vissza nem térítendő támogatásra - előbbinél kamatmentes hitelt nyújt az önkormányzat az alapból. A szóban forgó helyszínek: Május 1. út, Nagykert utca, Kocsi út, Kálvária utca, Fazekas utca, Piarista köz, Rákóczi utca, Malom utca, Fürdő utca, Bláthy Ottó utca. A lakások tulajdonosain kívül Kiss Zsolt főépítész javasolta, hogy a kis- és középvállalkozások tulajdonosai, illetve bérlői is igényelhessék az alap támogatását a homlokzat-felújításra.

 

A Városkapu Zrt. vezérigazgatója, Berczelly Attila által beterjesztett háromnegyedéves beszámolót elfogadta a testület, valamint az Agostyánben a nyáron a könyvtár udvarán felépített nyitott közösségi tér működtetését is a társaságra ruházta. Az önkormányzati ingatlanok hasznosításáról szóló beszámolót jóváhagyták a képviselők - a bérleti díjakból 21 millió forint folyt be a város kasszájába. A Bursa hungarica címen futó, közös állami és önkormányzati támogatás a felsőoktatásban tanulókat támogatja havonta, a benyújtott pályázatokat az önkormányzatok ítélik meg. Tatán 95 pályázónak mintegy négymillió forint folyósításáról határozott a képviselő-testület.

 

A tatai utcák, járdák felújítási tervéről és végrehajtásáról terjesztettek beszámolót a testület elé elfogadásra. A városban 200 kilométernyi járda található, a folyamatos karban tartásuk, felújításuk ellenére sok helyütt kifogásolják a városlakók azok állapotát. Michl József polgármester megértést és türelmet kért, tekintettel a nehéz gazdasági időkre. Tatán nagyon sok fejlesztés történt, folyamatos az út- és járdarekonstrukció is. A csapadékvízelvezetés programját 2009-15 közötti időszakra dolgozta ki az önkormányzat Lépésről lépésre a vízelvezetés érdekében címmel. Az időarányos teljesítésről szóló beszámolót Horváthy Lóránt alpolgármester terjesztette a testület elé, amelyet az elfogadott. A tervhez képest néhány esetet az élet "felülírt", szükséges volt az aktualizálás, számolt be az alpolgármester a módosításokról.

 

A testület elfogadta a Tatai Éghajlatváltozási Stratégiát, amelyben azonnali vállalásokat, szükségszerű lépéseket határoztak meg. Az önkormányzat klímaalapot hoz létre évi 4 millió forintos kerettel, amelyet a 2011. évi költségvetésből biztosít. Vállalja, hogy a város 2009-es szén-dioxid kibocsátási szintjéhez képest a saját fenntartású intézményei tekintetében évi 1 százalékot csökkent. 2011-től szakembert alkalmaz a program előkészítésére, s Tatai klímakört állít fel, amely a helyi klímaprogramok kezdeményezője, szervezője lesz, valamint csatlakozik a Klímabarát Települések Szövetségéhez.

 

A város munkaerőpiaci helyzetéről kedvező hírekkel szolgált Árva Ferenc munkaügyi kirendeltségvezető írásos beszámolója, amelyet a testület örömmel fogadott el. Tatán 2008-ban négyszázalékos volt a munkanélküliség, tavaly a válság következtében ez 11,3 százalékra szökött fel. Idén azonban 8,1-ra csökkent, s további javulást prognosztizálnak. A városban bejegyzett magántulajdonú cégek száma is növekedett, amelynek oka a kedvező vállalkozói klíma, hangzott az indoklás. A megyében korábban az összes bejegyzett cégből minden tizedik tatai székhelyű volt, jelenleg pedig minden nyolcadik az.

 

A testületi ülés végén rövid ideig tartó politikai polémia bontakozott ki, amely gyorsan rendeződött. A Tatai Televízió Közéleti kerekasztal című műsorába képviselőket hív meg Petzke Ferenc főszerkesztő, a politikai erőviszonyok szerint. Az eredeti előterjesztés szerint a Fidesz-KDNP nyolc képviselőjét ketten képviselik a műsorban, s a két fő Tiszta közélet, s az egy-egy fő Jobbik és MSZP képviselője adásról adásra váltakozva jelent volna meg a stúdióban. Az ellenzékiek nagyobb teret igényeltek maguknak, tette szóvá elsőként Gerébi Ákos szocialista képviselő. A többiek ezt megerősítették, s tiltakozásul kivonultak az ülésteremből. Távozásuk alatt Michl József javaslatára elfogadták a fideszes képviselők, hogy mindhárom jelölőszervezet képviselője megjelenhet a havi adásban, a csekély létszámuk ellenére.