A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Kapható az új Magyary-könyv

Kapható az új Magyary-könyv: Magyary Zoltán-Kiss István A közigazgatás és az emberek című reprint kiadása. Magyary Zoltán a magyar közigazgatás kiemelkedő személyisége, népfőiskolánk alakulása óta törekszik emlékének ápolására szellemi örökségének megismertetésére, ezért határozott úgy elnökségünk, hogy, ebben az évben megjelenteti a tudományos és könyvészeti szempontból is különleges művet.

 

A terv sikerült, a könyv elkészült, ezzel lehetővé vált, hogy eljusson mindazokhoz, akik szeretnék megismerni Magyary Zoltán munkásságát, módszerét és szakmai kvalitásait.

A könyv az 1930-as évek Tatai Járásának egészét, és az oda tartozó akkori 26 település helyzetét tárja fel az adatok és információk gazdagságára alapozva, ma is érvényes tudományos alapossággal és módszertannal.

 

Az előszóban Magyary Zoltán így ír: „Ez a kötet szervezett csoportmunka eredménye. Az adatgyűjtés terjedelme oly nagy, hogy ugyanarra az időszakra vonatkozólag egy ember által nem lett volna elvégezhető. … főmunkatársam dr. Kiss István tanügyi fogalmazó volt… A felvétel szervezésében és vezetésében való értékes közreműködésén felül teljesen az ő szellemi munkája a feldolgozás…

 

A kötet két könyvre tagolódik. Az első könyv (29-148. oldal) foglalkozik a tatai járás földrajzi helyzetével, tárgyalja a népesség számának alakulását, a népmozgalmat, a népesség társadalmi-, egészségügyi-, és gazdasági helyzetét. A további fejezetekben tárja fel községek történeti kialakulását, majd a közigazgatási működésük alapjait (törvényi kereteit). Az egyes fejezetekben nemcsak száraz adatok kapnak helyet, hanem érzékletes leírások is a vagyoni-jövedelmi körülményekről, nemzetiségi hovatartozásról vagy az említett közegészségügyi viszonyokról (pl. milyen berendezése van lakásuknak, van-e árnyékszék? stb.). A második könyvben (149-344. oldal) vizsgálják és elemzik a szerzők a közigazgatás szervezetét (önkormányzat, általános és rendészet, kulturális és más szakigazgatási ágak). A következő fejezetben a közigazgatás működését írják le részben az előző felsorolás szerint, de külön részben szerepel pl. a vallás- és közoktatásügyi igazgatás.

 

A tanulmány utolsó fejezete a költségeket vizsgálja az igazgatásra, területre, népességre való tekintettel és a szervezetek működésével összefüggésben. A befejező és címadó tanulmányt Magyary Zoltán jegyzi ismét, aki a rá jellemző igényességgel és alapossággal jelzi a problémákat, veti fel a további tennivalókat. Mellékletek (130) A mellékletekről külön is kell szólni több okból is. Egyik, hogy terjedelmük (vastagságuk közel azonos az írott szövegével), és színvonalas megjelenítésük miatt harmadik könyvnek is nevezhetnénk.

 

A mellékletek többsége színes, térképekről és diagrammokról van szó, illetve ezek kombinációjáról. A színek alkalmazása nagyon hatásosan emeli ki a feldolgozott adatok összefüggéseit, illetve a viszonyításokat, értelmezéseket is nagymértékben segíti. Az ábrákkal érzékeltetnek pl. olyan adatokat, mint az anyanyelvi megoszlás, a hitfelekezethez való tartozás vagy a lakóházak építési anyaga, és sok minden mást is, amely információk ma már helytörténeti érdekességnek számít, de a kutatók forrásként is használhatják.

A könyv mindazok számára hasznos lehet, akik: • települést irányítanak • szociológiát, demográfiát és közigazgatást tanítanak (egyetemek, főiskolák) • akik a fenti tárgyakat tanulják (kötelező irodalom) • település- és területfejlesztési szakembereknek • országos szakkönyvtáraknak • városi könyvtáraknak • országos, regionális és megyei irányító hatóságoknak, szervezeteknek

 

A KÖNYV ÁRA: 15. 000,- Ft,

 

MEGRENDELHETŐ: Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság irodájában személyesen: 2898 Tata, Erzsébet királyné tér 13., telefonon: 34/482-409, 30/290-20-62, vagy E-mailen: nepfoiskola@etata.hu, www.magyaryz.hu