A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Dunaszentmiklóst is sújtotta az elmúlt hetek esős időjárása

Az elmúlt hetek esőzései Dunaszentmiklós Község bevezető szakaszán olyan „vis maior” állapotot idéztek elő, amelynek következtében a községbe vezető agyagos- löszös hegyoldal egy tömegben elmozdult az É-i irányban fekvő völgy felé, ezzel nagy valószínűséggel maga alá temetve három belterületi lakóházat és ingatlant, továbbá a községbe bevezető egyetlen közutat. Az ingatlanokból a lakosok hatósági kiköltöztetése 2010-05-19-én megtörtént, 2010-06-04 –én a község közúton való megközelítése ezen az útvonalon megszűnt, az utat a hatóság lezárta.

 

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata az elmúlt hetek esőzése következtében bekövetkezett „vis maior” állapotok enyhítése és megoldása érdekében alszámlaszámot nyitott, 11740047 – 15387453 – 06530000 számlaszámmal, amelyre várja a károk enyhítésében együttműködni kívánó magánszemélyek, önkormányzatok, vállalkozások és egyéb személyek pénzbeli adományait.

 

A beérkező adományokat a község önkormányzata a károk enyhítésére, közvetlenül a károsultak kárenyhítésére, illetve a „vis maior” alap önrészére fordítja. A beérkező adományok összegéről és felhasználásának mikéntjéről a község önkormányzata határozatban dönt és arról a megyei médiumok útján tájékoztatást ad. Kérjük pénzbeni adományait a 11740047 – 15387453 – 06530000 számlaszámra fizesse és jelölje meg az adományozó nevét és címét. A dunaszentmiklósi polgármesteri hivatalban a befizetéshez tudunk sárga csekket biztosítani.

 

Az adományozási felhívásra azért került sor, mert az előzetes kárbecslések alapján a bekövetkezett természeti kár értéke meghaladja Dunaszentmiklós Község teljes évi költségvetésének négyszeresét. Segítségével hozzájárul a községünket és lakosainkat ért katasztrófa enyhítéséhez!

 

„Ne fáradjunk bele a jótettebe, mert ha bele nem fáradunk, annak idején aratni is fogunk.”

Gal.6, 8.9.

 

Dunaszentmiklós Képviselőtestülete

 

Dunaszentmikós, 2010-06-04