A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Lehet pályázni az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjra

Az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjra olyan tatai állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos, felsőoktatásban alapképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy mesterképzésben tanuló hallgató pályázhat, aki a díj adományozását megelőző tanév mindkét félévében 4,0-nál magasabb tanulmányi átlagot ért el és még legalább egy tanéve van hátra a tanulmányai befejezéséig.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a díjra pályázó személy nevét, lakcímét, telefonos elérhetőségét, a felsőoktatási intézmény nevét, a hallgatói jogviszony, valamint az előző két félév tanulmányi eredményének hitelesített igazolását.

Tanulmányi eredmény alatt a Neptun rendszerben feltüntetett, kreditpontok alapján számított átlag értendő.  A pályázat szöveges részében a pályázónak ki kell térnie (maximum két oldal terjedelemben) Tatához való kötődésére, itt végzett korábbi tanulmányaira, eredményességére, és arra, hogy tanulmányainak folytatása és elvégzése, valamint az általa választani kívánt szakdolgozati téma miként kapcsolódik városunkhoz, amennyiben az összefügg Tatával.

A pályázatot Michl József polgármesternek címezve Izsáki Zsuzsanna humánszolgáltatási ügyintéző részére kérjük eljuttatni a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalba (telefon: 588-664) legkésőbb 2020. augusztus 31-ig.

A díjat évente maximum 10 hallgatónak lehet odaítélni: 5 hallgatónak, akik humán tudományterületen és 5 hallgatónak, akik természettudományi-műszaki szakterületen tanulnak.

Az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíj összege havi 12 000 forint 10 hónapon át.

Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét az EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” című projekt keretén belül biztosítja az önkormányzat.