A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

V/3. A város a tatai idősek szolgálatában program

Idősgondozás, segítés új alapokra helyezve

Az idősgondozásban, a szociális alapszolgáltatásokban Tata Város Önkormányzata jelenleg számos kötelező feladatot lát el. Ezek szakmai, tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése a legfontosabb feladataink egyike ebben a ciklusban – együttmûködve a Tatai Kistérségi Többcélú Társulással. Ennek jegyében új idősek nappali ellátását szolgáló klub, közösségi ellátás és idősek átmeneti otthona kialakítását tervezzük. 2008ban létrehozzuk a jelzőrendszeres házi gondozási szolgálatot. Vállalkozói alapon mûködő lakóotthon létrehozását kezdeményezzük idősek számára.

2007. október 1jétől a KomáromEsztergom Megyei Önkormányzattól a Tatai Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába került az Időskorúak Otthona. Az intézmény által használt ingatlanok Tata város tulajdonában vannak. Fejlesztési programot dolgozunk ki a Tatai Kistérségi Többcélú Társulással együttmûködve ezen ingatlanok fejlesztésére, rekonstrukciójára. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásába került Időskorúak Otthona korszerûsítését – szükséges felmérést követően – úgy kellene elvégezni, hogy jelenlegi feladatkörét bővítsük átmeneti elhelyezéssel; idősek számára kialakított apartmanokkal, és/vagy nyugdíjas házi gondozás konstrukcióban történő megoldással, nappali ellátással. Mindkét esetben indokolt a nappali ellátás kapcsolása ezekhez a szolgáltatásokhoz, ami nemcsak az intézmény lakói számára, hanem az apartmanok és az adott városrészben élők számára is szolgáltatást nyújthat. Megfontolandó, hogy a komplex ellátás érdekében ugyanezen célcsoport számára, a házi segítségnyújtás és az étkeztetés is megszervezésre kerüljön. Ez gazdasági előnyökön túl szakmailag is előnyös lenne, hiszen a különböző állapotban lévő ellátottak nyitottabbá, flexibilisebbé tennék az intézmény életet, ami az ellátottakra mentálisan is kedvező hatással bírna, az adott városrész hatékonyabb szociális ellátását is szolgálná.

Az idősgondozásban számos, egymással összefüggő programot tervezünk az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében, civil és egyházi szervezetek bevonásával:

  • házi segítségnyújtás fejlesztése (kistérségi szinten történő elindítása, megerősítése), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás beindítása, a házi segítségnyújtás bővítése, tarifák újratervezése, mert sok idős ember számára mindez még mindig megfizethetetlen;
  • idősek klubja (városi lefedettség biztosítása – „Öreg” Tata, Vasút utca, Kertváros);
  • átmeneti elhelyezés biztosítása;
  • segítséget jelenthetne az idős emberek ellátásában a lakásért életjáradékot program, az önkormányzat a gondozási feladatokban is aktív rész vállalni házi gondozói hálózatával;
  • a házi betegápolást a civil szféra vállalkozói alapon jelenleg ellátja, az idősödő lakosság szükségessé tenné ennek beemelését a tervezésbe, hisz az ellátás szélesíthető lenne;
  • nagyon alacsony jövedelmû idősek számára a napi legalább egyszeri étkezés biztosítása jelképes összegért vagy ingyen. Ehhez szükséges lenne alapítvány létrehozására, szponzorok támogatásának befogadásához;
  • idősek otthona az apartmanháztól a gondozóápolási házig – ezt a program súlyának megfelelően részletesebben kifejtjük.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az életkor megnövekedésével új problémák, feladatok jelentkeznek az idősek otthonával kapcsolatos elvárásokban. Ez egyrészt ingatlankérdés: az igény megfelelő kisebb, akadálymentes lakóegység biztosítása; másodrészt szociális probléma; harmadrészt – az életkor előrehaladtával egyre szorítóbban – egészségügyi probléma. Ennek a hármasságára alapozva hoznánk létre idősek otthonát, amely a tervezett Egészségközpont szolgáltatásait maximális mértékben igénybe veheti. Megfelelő elhelyezést kívánunk nyújtani az idősek számára mentális és humánus környezet kialakításával, a kistérségi fenntartásban mûködő időskorúak otthona korszerûvé, modernné és az igények szerinti befogadást megközelítővé tételével pályázati lehetőségek és a magánszféra bevonásával.

Idősgondozás terén nagytávlatban (2530 éven belül) szükséges lesz az idősgondozást végző bentlakásos otthonok férőhelyeinek bővítése, mert ez a korosztály egyre nagyobb számú és csak nagyon alacsony arányban képes önmagát ellátni. Véleményünk szerint legalább plusz még két idősek otthona válna szükségessé annak érdekében, hogy a bekerülés ne évekbe teljen és ne „kihalásos alapon” lehessen csak bekerülni. Valamint szükség lenne egy olyan gazdasági alapon mûködő idősek otthonára, amely plusz szolgáltatást nyújt (pl. mini garzon, nővérszolgálat, menüválasztásos étkezés, szabadidő tartalmas eltöltése, zöldövezet, úszómedence stb.).

Ki kell építeni az időskorúak szociális ellátásának folyamatos és tervszerû ellenőrzését. Magánszektor részvétele kívánatos a szociális feladatok ellátásában, de ugyanazok a szabályok vonatkozzanak rájuk, mint az állami és önkormányzati tulajdonú szolgáltatásokra, és ha olyan feladatot lát el, amelyet egyébként önkormányzatnak kellene ellátni, akkor azért kapja is meg a „járandóságát”. Ehhez szükség lenne egy minőségbiztosítási és ellenőrzési rendszerre.