A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

V/2. Család-és gyermektámogatási program

Szent Erzsébet Alap a tatai gyermekekért, családokért, a helyi kötõdések és az emberi minõség szolgálatában

A legtöbb párhuzamos kihívás a 2535 éveseket éri. Egyszerre kellene helytállni a pályaválasztás, a munkahely megszerzése, a párválasztás, a családalapítás és az otthonteremtés terén. Ezt a sokszoros igényt a korosztály a családi, kisközösségi szolidaritás elcsökevényesedése miatt nem tudja vállalni, a legerõsebb, legtöbb félelmet okozó kihívást részesíti elõnyben, az egyszerre történõ döntések helyett az egymásutániságot választja. Ebbõl az alapvetõ helyzetbõl kiindulva szorul a sor végére a párválasztás, a családalapítás. Ezen a helyzeten kíván segíteni hosszú távú programjával a Szent Erzsébet Alap a Tatai Gyermekekért Program. Az Alap az esztergomi Szent Miklós Alap mintájára jönne létre, amelynek keretében minden Tatán születõ gyermek számára a tatai önkormányzat 500 ezer forintot helyez letétbe. Az induló félmillió forintot az önkormányzat minden évben 5050 ezer forinttal egészíti ki. Ez egyszerre támogatja a minél több gyermek születését, az emberi minõséget és a lakóhelyhez való kötõdést.

A program a pillanatnyi érdekek fölé helyezi a távlatosságot, hiszen a támogatás 21 éves életkorban vehetõ fel, és csak akkor, ha a gyermek és a szülei tatai illetõségûek maradnak, legalább középfokú végzettségûek, és a kapott összeget otthonteremtésre és/vagy továbbtanulásra használják.

Ez a módszer egyértélmûen válik Tatán is társadalomés településfejlesztési eszközzé. Igazolható, hogy a stabil és növekvõ, megfiatalodó település normatív állami támogatásokból származó és egyéb bevételei is nõnek, az intézmények fenntartása biztonságossá, tervezhetõvé válik. A gazdasági élet prosperálni fog. A programot – társadalmi vitát követõen – 2009-ben lehetne bevezetni.

A Szent Erzsébet Alapra épített program számos családtámogatási elemmel egészül ki:

 • tanévkezdési támogatás,
 • ingyenes úszásoktatás nagycsoportosoknak és kisiskolásoknak,
 • óvodaés iskolatejellátás,
 • sportutánpótlás nevelés támogatása,
 • árva és fogyatékkal élõ gyermekek segítése,
 • helyi közlekedésben kedvezmények biztosítása,
 • Tata Olvasókönyv ingyenes biztosítása,
 • kétés többgyermekes családok üdülési támogatása,
 • nyelvtanfolyamok támogatása testvérvárosainkban stb. Ezt a programot folyamatosan és a családokkal egyeztetett módon fejlesztjük.

Az elõzõeken túlmenõen – elsõsorban a civil szféra bevonásával – fejleszteni lehetne továbbá az alábbi területeket:

 • tanulási nehézségekkel küzdõ gyermekek korrepetálása
 • gyermekfelügyelet biztosítása,
 • kreatív ifjúsági klubok mûködtetése,
 • utcai és iskolai szociális munka,
 • jogi, pszichológiai tanácsadás,
 • egyéni, pár, családterápia nyújtása,
 • szabadidõs és sport rendezvények, nyári táborok szervezése hátrányos helyzetû gyermekek részére

Ezen programok jelentõs részben a megelõzés részei.

A városnak mihamarabb eleget kellene tennie törvényi kötelezettségének a gyermekek átmeneti otthonának létrehozásával. Természetesen ez csak egy minimum, a legjobb megoldás egy kistérségi összefogással létrejövõ és kistérségi szinten mûködõ családok átmeneti otthona lenne, párhuzamosan egy – létszámban és anyagiakban is – megerõsített szociális alapellátó intézménnyel.

Ugyancsak szükséges a gyermekek nappali ellátásának alternatív változata, a családi napközi, ahol nem csak a kicsik nyerhetnek elhelyezést. Sok édesanya kényszerülne 23 mûszakos munkát is elvállalni, de nem teheti, mert a család nem tudja vállalni a gyermekfelügyeletet, gondozást. Ebben segíthetne a házi gyermekfelügyelet. Természetesen mindhárom ellátási formánál törekedni kell a civil, ill. a vállalkozói szféra bevonására.