A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Felhívás vendéglátó üzemeltetők részére

Tisztelt Üzemeltető!

Magyarország Kormánya a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével veszélyhelyzetet hirdetett az ország területére. A koronavírus járvány nemzetgazdaságot és az állampolgárokat érintő hatásának enyhítése érdekében a központi kormányzati intézkedések mellett a települési önkormányzatoknak, így önkormányzatunknak is számos intézkedést kell megtennie.

 

Magyarország Kormánya a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV.16.) Korm. rendeletében felhatalmazást adott a települési önkormányzatok polgármestereinek, hogy 2020. április 18. (szombat) 0.00 órától  2020. április 19. (vasárnap) 24.00 óráig a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben foglaltaktól szigorúbb szabályokat állapíthatnak meg.

A fenti jogszabályi rendelkezésre tekintettel tájékoztatom, hogy a 9/2020. (IV.17.) rendeletem alapján intézkedünk több terület lezárásáról a fenti időszakra. Tájékoztatom, hogy amennyiben a kormány a jövőben továbbra is lehetővé teszi a települési polgármestereknek ezen szigorítások alkalmazását, úgy a jövőben is intézkedni fogunk a fenti terület teljes körű lezárásáról. Ezzel is biztosítható a járvány terjedésének lelassítása.

Ugyanakkor a fenti, lezárással érintett időszakon kívül is szükséges további lépések megtétele. A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet 2. §-a rögzíti, hogy „Vendéglátó üzletben - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.” Az üzletnek a részét képezi az üzlet vendéglátó ipari előkertje is, ugyanakkor az elmúlt időszakban számos helyen az előkertekben csoportosulások jöttek létre, annak ellenére, hogy az ott történő tartózkodást a kormányrendelet csak az ételek kiadásának idejére teszi lehetővé a vásárlóknak. Ennek érdekében kérem, hogy az Önök által üzemeltetett vendéglátó egységnek a közterületen vagy magánterületen található vendéglátó ipari előkertjét lezárni, megszüntetni szíveskedjenek annak érdekében, hogy a kormányrendeletben foglaltak teljesüljenek, és egyúttal így is meg tudjuk akadályozni a csoportosulást. Ezen intézkedéssel egy újabb fontos lépést teszünk egészségünk megőrzése érdekében.

Szíves közreműködésükben bízva!

Tata, 2020. április 17.                                                 

                                                   Tisztelettel:  

                                                                                M i c h l  J ó z s e f