A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Várjuk a pályázatokat a Bursa Hungarica ösztöndíjra

Tata Város Önkormányzata ismét kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

 

Az „A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Pályázatot nyújthatnak be azok, akiknek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 100 000 Ft-ot.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (2890 Tata, Kossuth tér 1.) fsz. 16-os szobájában Izsáki Zsuzsanna humánszolgáltatási ügyintézőhöz kell benyújtani.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2019. november 5.

 

A részletes kiírás és a csatolandó dokumentumok listája a mellékletben olvasható.