A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Üzleti reggeli sorozat indult a piarista rendházban

A piarista rendházban április 3-án rendezték a Humánszolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában elnevezésű EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosítószámú projekt munkáltatói fórumsorozatának első alkalmát.

Tata Város Önkormányzata a projekt konzorciumi tagjaival sikerrel pályázott a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című felhívásra. A program egyik legfőbb küldetése a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelése.

A projekt keretében munkáltatói fórumsorozat indult a térségi foglalkoztatók vezetői számára, üzleti reggeli formájában. Ennek célja a KKV szektorban (kis- és középvállalkozások) jelen lévő globális folyamatokra és kihívásokra adandó válaszok eszközrendszerének bővítése. Ezen belül is kiemelten foglalkozik a rendezvénysorozat a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációját segítő lehetőségek feltárásával, valamint beilleszkedést segítő támogatások és módszerek bemutatásával. A projekt keretében lezajlott igény- és szükségletfelmérés alapján az érzékenyítő fórumon a foglalkoztatók megismerhették a munkaerő megtartásával, toborzásával kapcsolatos új lehetőségeket is.

Az első üzleti reggelin Michl József polgármester elmondta: - a programsorozat jól szolgálja azt a célkitűzést, hogy az önkormányzat egy eddiginél szorosabb, személyesebb hangvételű kapcsolatot alakítson ki a helyi cégekkel, amelyeknek segítséget is kíván nyújtani a városvezetés, hiszen olyan időszakot élünk, amikor sok helyen munkaerő-hiány van, és a vállalkozások egyik kiemelt feladata a megfelelő munkaerő megtalálása és megtartása. A találkozók során a tatai cégek számos témában kapnak majd szakértői támogatást, például az atipikus munkavégzés, a munkaerő-toborzás és motiválás területén. Ezzel az önkormányzat is hozzájárulhat ahhoz, hogy a tatai vállalkozások tovább erősödjenek – fogalmazott Michl József.

A fórum programjában „Globális folyamatok és új kihívások a KKV szektorban” címmel tartott tájékoztatót a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ képviseletében Ditzendy Károly Arisztid igazgató, aki úgy nyilatkozott: - az első találkozó fő gondolatát az üzlet globális környezte és helyi kihívásai adták, áttekintve azokat a fontos területeket és problémákat, amelyekkel manapság minden vállalkozásvezetőnek szembe kell néznie. Emellett a helyszínen kiválasztották azokat a témákat, melyek a következő alkalmak tárgyai lehetnek. A gazdaság közösségi kapcsolatokra épül és ezeket a kapcsolatokat érdemes szorosabbra fűzni - ennek jó alkalma lehet egy üzleti reggeli sorozat, ahol kötetlenebb formában találkozhatnak egymással a helyi gazdasági élet szereplői – mondta Ditzendy Károly Arisztid, aki többek között szólt a KKV szektor jövőjét meghatározó globális folyamatokról, azok megértéséről és kezeléséről, valamint a munkaerő megtartásának, motiválásának, és az új munkaerő kiválasztásának eszközeiről.