A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Tájékoztató napot tartottak a tatai és kistérségi humánszolgáltatás fejlesztési projektről

Szeptember 27-én a Városháza dísztermében rendezték „A Humánszolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” elnevezésű EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosítószámú projekt tájékoztató napját.

499,45 millió forint európai uniós támogatási összegben részesült a „Humánszolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” című projekt, miután Tata Város Önkormányzata és konzorciumi tagként Baj, Kocs, Naszály, Szomód és Vértestolna Önkormányzatai, valamint a Tatai Televízió Közalapítvány sikerrel pályázott a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című felhívásra. A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, emellett pedig a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása. A konzorcium vezetője Tata Város Önkormányzata.

A három éves időtartamú projekt részcéljai:

- a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása,  

- a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,

 - a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése,

- a vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása, és

- a kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

A tájékoztató napon Michl József Tata Város polgármestere tartott összefoglaló előadást a nyertes projekt céljairól és az eddigi tapasztalatokról. A városvezető a témával kapcsolatban úgy nyilatkozott: - A pályázat keretében Tata és a kistérségi települések olyan területeken szeretnének támogatást nyújtani, amelyek részei a mindennapi életünknek. Ide tartozik többek között a humán közszolgáltatások kapacitás-bővítése, a témában dolgozó szakemberek további képzése, a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának növelése, a  közösségfejlesztés, valamint a kultúra, főleg a különböző helyi kulturális tevékenységek közötti párbeszéd erősítése.

A tájékoztató naphoz kapcsolódóan rendezték meg a Városházán „Az önkormányzati jó gyakorlatokról” elnevezésű workshopot, a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, ”A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című kiemelt projekt keretében, az Önkormányzati Kutatóintézet 2017/18. Operatív Kutatási Terv „Jövőorientált önkormányzat ” alprogramja keretében. A program a Jó Önkormányzati Gyakorlatokat Kutató Csoport és az MTA VEAB Közigazgatási Munkabizottságával szakmai együttműködésben, Tata Város Önkormányzata támogatásával valósult meg. Az eseményhez kapcsolódóan Dr. Zongor Gábor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója elmondta: - a hazai önkormányzatok nagyszámú jó gyakorlattal rendelkeznek, Magyarország igen gazdag e tekintetben, hiszen sok innovatív, kreatív kormányzati vezető, polgármester, jegyző és szakember dolgozik ezen a területen. Bár a közigazgatást számos jogi korlát szabályozza, a lényeg mégis az, hogy mindenki gondolkodva tegye a közösség szolgálatáért végzett tevékenységeit. Az egyéni, jó megoldások sokszor elvesznek, ezért szükség lenne egy olyan intézményesített gyűjtőhelyre, ahová a jó gyakorlatokat be lehet küldeni, meg lehet vitatni, és el lehet mások számára is érni. Ennek a munkának egy kutatási állomása Tata, amely tradicionálisan példaértékű munkát végez az önkormányzati jó gyakorlatok tekintetében – fogalmazott Dr. Zongor Gábor.

A workshop programjában szakmai előadások hangzottak el a kutatásról és jelenlegi állásáról, valamint a közigazgatás helyzetéről és fejlesztési lehetőségeiről, miközben a résztvevők megoszthatták egymással tapasztalataikat az önkormányzati jó gyakorlatok tükrében. Az eseményen közreműködött Jenei Márta.