Tájékoztató az avar és a kerti hulladék égetés rendjéről

Az önkormányzat 19/2015. (IX.9.) önkormányzati rendelete szabályozza a kerti hulladék és avarégetés rendjét.

A rendelet alkalmazása során avar és kerti hulladéknak minősül a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány, falomb, kaszálék, szár, levél és egyéb növényi maradványok (a továbbiakban együtt: kerti hulladék.)

A komposztálásra alkalmatlan kerti hulladék égetése belterületen csak március, április, május illetve október, november hónapokban kizárólag csütörtökön, pénteken és szombaton 8.00 órától- 18.00-ig lehetséges.

A rendeletben meghatározottaktól eltérő égetés TILOS!

A kijelölt napokon is tilos az égetés párás, tartósan ködös, esős időben és erős szél esetén, illetve ha a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon.

Az égetést saját tulajdonú telken belül kell végezni, közterületet e célra igénybe venni tilos!

A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. Az égetés végén pedig meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu lelocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.